PROJEKTY FINANCOVANÉ Z EVROPSKÉ UNIE

Stroje a zařízení I.

Popis projektu

Podrobnější údaje projektu jsou uvedeny v  logo pdf.png(654 b) popis projektu SZ1.pdf

...

Publikováno: 25.4.2010

V současné době je projekt Stroje a zařízení I v závěrečné fázi realizace. Ukončení všech projektových aktivit se očekává v měsíci květnu 2010.

Projekt Stroje a zařízení I je zaměřen na investice výhradně bezpečnostní povahy. Vzhledem k současným požadavkům na zvýšení bezpečnosti cestujících v souvislosti s vývojem mezinárodní situace a zvýšenou hrozbou teroristických útoků byly posíleny bezpečnostní technologie na letišti v souladu s trendy současné legislativy. Projekt zahrnuje pořízení nových rentgenových zařízení pro odbavování kabinových zavazadel cestujících, ručních detektorů kovů, detektorů stopových prvků, průchozích detektorů kovů a zařízení pro detekci výbušnin a výbušných látek. Zařízení používaná při bezpečnostní kontrole osob a zavazadel výrazně urychlí postupy při mimořádných situacích a událostech.

Posílení bezpečnostních opatření je zároveň požadováno novými bezpečnostními standardy Evropské unie a zvyšování bezpečnostní úrovně letiště je zásadním předpokladem pro plynulost a rozvoj leteckého provozu.

V rámci projektu byl dále instalován závorový systém pro vjezd a výjezd vozidel a počítá se také s dodávkou výcvikového software operátorů bezpečnostní kontroly a rentgenového zařízení určeného pro provádění bezpečnostní kontroly kabinových, zapsaných zavazadel a zásilek při přepravě cestujících. Zařízení bude rovněž využíváno při řešení nestandardních nebo mimořádných událostí. Dále bylo dodáno speciální vozidlo včetně příslušenství pro bezpečnostní pracovníky letiště.

Důvod investic není pouze péče o větší bezpečnost cestujících, posádek a nákladu, ale také naplnění rozvojových cílů Letiště Leoše Janáčka Ostrava tj. zvýšení počtu cestujících a objemu carga, což lze zajistit přípravou technických podmínek pro příjem letadel vyšších kategorií. Projekt zahrnuje nejen bezpečnostní, ale také hasící, záchrannou a vyprošťovací techniku.

V rámci projektu bylo zakoupeno vozidlo na likvidaci chemických havárií, termokamera, zařízení pro vyprošťování letadel, jehož součástí je jedna kompletní sada zdvihacích závěsů s příslušenstvím, tři sady zdvihacích vaků, jedna sada upevňovacích prvků a sada vyprošťovacích rohoží s příslušenstvím. Nejvýznamnější dodávkou je bezesporu nový letištní hasičský speciál (požární automobil, který bude sloužit hlavně pro aktivní rychlý zásah u nehod a požárů letadel). Hasičská záchranná služba využívá také vysokotlaký vzduchový kompresor a speciální hasičskou hydraulickou teleskopickou plošinu.

...

Publikováno: 30.4.2009

Projekt je ve fázi realizace a zahrnuje pořízení vybraných strojů a zařízení, tak aby byly splněny nové bezpečnostní předpisy Evropské unie a technické předpisy dle ICAO legislativy. Jedná se především o bezpečnostní, hasící, záchrannou a vyprošťovací techniku.

Žádná z investic v rámci projektu "Stroje a zařízení I" nepřináší přímé finanční výnosy, jejich provedení je však nutným předpokladem pro další rozvoj letiště a zvýšení jeho kategorizace. Důvod pořízení však není pouze péče o větší bezpečnost cestujících, posádek a nákladu. Letiště Leoše Janáčka Ostrava má za rozvojové cíle zvýšení počtu cestujících a objemu carga, což lze zajistit přípravou technických podmínek pro příjem letadel vyšších kategorií. Následné zařazení letiště do vyšší kategorie s sebou přináší povinnost posílení technické infrastruktury a zabezpečení technických prostředků letištního záchranného systému.

Investice v tomto projektu jsou výhradně bezpečnostní povahy. Přibližně 76% všech investičních výdajů jde na hasičskou záchrannou a vyprošťovací techniku, 24% na zvýšení bezpečnosti letiště a pasažérů (RTG, termokamera apod).

V rámci ostrahy je nutné zvýšit bezpečí cestujících v souvislosti s vývojem mezinárodní situace a zvýšenou hrozbou teroristických útoků. Posílení bezpečnostních opatření je zároveň požadováno novými bezpečnostními standardy Evropské unie v návaznosti na přistoupení České republiky k Schenghenskému prostoru.

V oblasti hasičské záchranné techniky je třeba splnit předpis L14 ohledně rychlosti zásahu a kapacit hasících látek pro zvýšenou kategorizaci letiště. Bez toho nemůže letiště přijímat letadla nejvyšších hmotnostních kategorií. Zároveň není letiště připraveno na havarijní situace, při kterých větší letadlo (např. B737) sjede z dráhy a uvízne mimo zpevněnou plochu.

Veškeré stroje a zařízení jsou pořizovány na základě požadavků, které pro LKMT stanovuje Letištní bezpečnostní program schválený Ministerstvem dopravy odvozený od Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví ČR před protiprávními činy.

Investice pro posílení ostrahy letiště

Jedná se o průchozí detektory kovů včetně síťového software, závorový systém pro vjezd a výjezd vozidel, RTG zařízení, vozidlo pro ostrahu letiště, průchozí detektory kovů, detektory stopových prvků, výcvikový software operátorů bezpečnostní kontroly a 2 rentgenová zařízení pro odbavování kabinových zavazadel VIP a GA (General Aviaton) cestujících.

Investice pro posílení hasičské záchranné služby letiště

V projektu je plánováno pořízení vozidla na likvidaci chemických havárií, termokamery, zařízení pro vyprošťování letadel, jehož součástí je jedna kompletní sada zdvihacích závěsů s příslušenstvím, tři sady zdvihacích vaků, jedna sada upevňovacích prvků a sada vyprošťovacích rohoží s příslušenstvím. Dále pak bude dodán letištní hasičský speciál (požární automobil, který bude sloužit hlavně pro aktivní rychlý zásah u nehod a požárů letadel), vysokotlaký vzduchový kompresor a hasičská hydraulická teleskopická plošina.

V současnosti jsou dokončována výběrová řízení pro pořízení strojů a zařízení a zahájeny dodávky dle předpokládaného harmonogramu.

Informace k projektu jsou dostupné také na webových stránkách Moravskoslezského kraje: zde

Kontakty

Příjemce dotace

Letiště Ostrava, a.s.

Sídlo

Letiště Ostrava,

č.p.401, PSČ 742 51 Mošnov

IČ: 268 27 719

DIČ: CZ 26827719

tel.: +420 597 471 117

fax.: +420 597 471 105

e-mail:

airport@airport-ostrava.cz

 

Manažer projektu

Ing. Veronika Bordovská

tel.: +420 597 471 237

e-mail:

bordovska@airport-ostrava.cz

baner EU