PROJEKTY FINANCOVANÉ Z EVROPSKÉ UNIE

Stroje a zařízení HZS

Popis projektu

Podrobnější údaje projektu jsou uvedeny v  logo pdf.png(654 b) popis projektu HZS.pdf

...

Publikováno: 25.4.2010

V současné době je projekt ve fázi realizace, výběrová řízení pro pořízení strojů a zařízení probíhají dle předpokládaného harmonogramu projektu.

V rámci projektu byla uskutečněna dodávka speciálního hasičského velitelského automobilu - vozidla určeného pro potřeby velitele zásahu v rámci operačního řízení při zdolávání mimořádných událostí a dopravního automobilu určeného k přepravě pracovníků hasičské záchranné služby k dopravě na místo mimořádné události, popř. na výcvik a školení. Výbavu hasičské záchranné služby doplnilo také měřící a testovací zařízení pro dýchací techniku.

V minulém týdnu převzala Hasičská záchranná služba Letiště Ostrava, a.s. také jednoramenný nosič kontejnerů s hydraulickým nakládacím jeřábem (hydraulickou rukou), dodávka druhého nosiče kontejnerů je plánována na duben 2011.

V letních měsících je očekávána nejvýznamnější dodávka v projektu - tři speciální cisternové automobilové stříkačky v letištním provedení.

Jedná se o hasicí letištní speciál provedení 6x6 s Hretem- letištní zásahový požární automobil podle ICAO s nástavbou ROSENBAUER / PODVOZEK ROSENBAUER MOTORS LLC.

Dále budou dodány dvě letištní cisternové automobilové stříkačky v provedení 6 x 6. Zásahové požární automobily budou sloužit hlavně pro aktivní rychlý zásah u nehod a požárů letadel, kdy asistují a chrání letištní záchranný tým při zásahu a evakuaci pasažérů.

Dodávky zbývající techniky se očekávají v období od 2. poloviny roku 2010 do prosince 2011.

Záchranná a požární služba na Letišti Leoše Janáčka Ostrava bude plně vybavena technickými prostředky v rámci letištního záchranného systému.

...

Publikováno: 20.2.2009

Letiště Ostrava, a.s. jako žadatel projektu "Stroje a zařízení HZS" v minulých dnech obdržel Oznámení o výběru projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (dále jen "ROP").

Projekt je ve fázi přípravy Smlouvy o dotaci z ROP a v současnosti probíhají výběrová řízení na první dodávky vybraných strojů a zařízení.

Projekt zahrnuje rozšíření technické vybavenosti leteckého záchranného systému v rámci zvýšení bezpečnosti Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Jedná se o dodatečnou hasičskou záchrannou a vyprošťovací techniku splňující předpisy ICAO s cílem zvýšení kategorizace letiště dle předpisu L14 Letiště (posunutí letiště do kategorie 9).

Záměr rozšíření záchranné techniky Hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava v rámci projektu "Stroje a zařízení HZS" navazuje na dílčí projekt "Stroje a zařízení I."

Záchranná a požární služba letiště byla na Letišti Leoše Janáčka Ostrava zřízena dle předpisu L14 z důvodu záchrany lidských životů při letecké nehodě, jiných mimořádných událostí, místních pohotovostí a tísní, ropných havárií a jiných technických a technologických zásahů.

Úroveň poskytované služby pro záchrannou a požární službu musí odpovídat kategorii letiště. Samotná akceschopnost vyplývá z dostatečného vybavení a připravenosti záchranných a věcných prostředků požární ochrany.

Navýšení kategorizace je nutné z hlediska dalšího rozvoje Letišti Leoše Janáčka Ostrava v souladu s rozvojovým cílem letiště přijímat i ta největší letadla, která jsou v současné době v běžném provozu. S tím souvisí zvýšení úrovně bezpečnostního standardu pro cestující, posádky a náklad a vytvoření takových podmínek technické infrastruktury, které přispějí nejen k regionálnímu významu letiště, ale také posílí jeho důležitost mezi letišti členských států Evropského společenství.

Cílem projektu je především rozšíření strojů a zařízení leteckého záchranného systému v rámci zvýšení bezpečnosti letiště a dostatečná vybavenost hasičské záchranné služby včetně zálohových prostředků pro řešení mimořádných událostí v letecké dopravě.

Investice v rámci projektu "Stroje a zařízení HZS" jsou nutným předpokladem pro další rozvoj letiště a úrovně poskytování letecké záchranné služby.

Pro letiště regionálního významu je nezbytná připravenost hasičského záchranného systému dle platných předpisů ICAO a související mezinárodní legislativy. V oblasti hasičské záchranné techniky jsou dle předpisu L14 přesně stanoveny požadavky týkající se rychlosti zásahu a kapacity hasících látek a v návaznosti na projekt "Stroje a zařízení I." projekt řeší posunutí kategorizace letiště pro příjem letounů nejvyšších hmotnostních kategorií. Zároveň musí být letiště připraveno na nejrůznější mimořádné události včetně havarijních situací v případě velkých letadel např. typu Boeing 737.

Investiční výdaje zahrnují posílení technického zázemí prostředky hasičské záchranné a vyprošťovací techniky v souladu bezpečnostními standardy Evropské unie. Veškeré stroje a zařízení jsou pořizovány na základě požadavků, které pro LKMT stanovuje Letištní bezpečnostní program schválený Ministerstvem dopravy odvozený od Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví ČR před protiprávními činy.

Je nutné dobudovat infrastrukturu Letiště Leoše Janáčka Ostrava tak, aby odpovídala potřebám kvalitních služeb a stoupajícímu zájmu o leteckou dopravu v souladu s evropskými standardy a stalo se tak skutečně důstojnou bránou do Moravskoslezského kraje.

Investice pro posílení hasičské záchranné služby letiště

V projektu "Stroje a zařízení HZS" je plánováno pořízení třech speciálních letištních cisternových automobilových stříkaček, dvou jednoramenných nosičů kontejnerů s hydraulickým nakládacím jeřábem (hydraulickou rukou), transportního systému pro vyprošťování letadel, kontejneru pro uložení technických prostředků pro vyprošťování letadel a soupravy vyprošťovacích zvedacích vaků. Dále se očekává dodávka speciálního hasičského velitelského automobilu - vozidla určeného pro potřeby velitele zásahu v rámci operačního řízení při zdolávání mimořádných událostí a dopravního automobilu určeného k přepravě pracovníků hasičské záchranné služby k dopravě na místo mimořádné události, popř. na výcvik a školení. Výbavu hasičské záchranné služby doplní také měřící a testovací zařízení pro dýchací techniku a další termokamery. Dále se plánuje pořízení různých typů kontejnerů: kontejner pro uložení technických prostředků pro vyprošťování letadel - vyprošťovací hranoly, kontejner pro uložení technických prostředků - nouzový stan s příslušenstvím - modulární multifunkční hala, zdravotnický kontejner, C02 kontejner, sorbentový kontejner, kontejner valníkový s plachtou.

Výběrová řízení pro pořízení strojů a zařízení jsou realizována dle předpokládaného harmonogramu projektu a následně se očekávají dodávky techniky v období 2009-2011.

Informace k projektu jsou dostupné také na webových stránkách Moravskoslezského kraje: zde

Kontakty

Příjemce dotace

Letiště Ostrava, a.s.

Sídlo

Letiště Ostrava,

č.p.401, PSČ 742 51 Mošnov

IČ: 268 27 719

DIČ: CZ 26827719

tel.: +420 597 471 117

fax.: +420 597 471 105

e-mail:

airport@airport-ostrava.cz

 

Manažer projektu

Ing. Veronika Bordovská

tel.: +420 597 471 237

e-mail:

bordovska@airport-ostrava.cz

baner EU